Địa chỉ: Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Gia Đông số 2

Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh